Algemene Voorwaarden.

Duidelijke afspraken zijn de basis voor een goede samenwerking.

Aanneming van werk wordt in Nederland grotendeels beheerst door de bepalingen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wet is echter summier, bevat geen dwingende bepalingen en laat dus nogal wat onvolledigheden zien. Je kunt dus naar believen afwijken van de wet, en bouwbedrijven en opdrachtgevers doen dit ook volop. Zo zijn er in de loop der jaren standaardvoorwaarden ontstaan rond de aanneming van werk, welke nu gebruikt worden in de bouw en die de onvolledigheden van het Burgerlijk Wetboek opvullen.

Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn belangrijk voor zowel de opdrachtgever als voor ons als bouwbedrijf. Duidelijke afspraken zijn de basis voor een goede samenwerking. De volgende punten worden duidelijk beschreven:
▶︎    de verplichtingen van de opdrachtgever en het bouwbedrijf,
▶︎    de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en het bouwbedrijf, zowel vòòr als na oplevering,
▶︎    de regels omtrent de oplevering,
▶︎    de verrekening van meer- en minderwerk.

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013).

Op al onze aanbiedingen en transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013), vastgesteld door Bouwend Nederland dd 27-03-2013, herzien december 2014.


Kwaliteitsbouw met persoonlijke aandacht en begeleiding.