Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

De website www.westlandconstructions.nl  is eigendom van WESTLAND constructions BV, ingeschreven onder KvK nummer: 66390923. WESTLAND constructions BV gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft WESTLAND constructions BV geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en het gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van WESTLAND constructions BV. WESTLAND constructions BV is niet aansprakelijk voor schade – hoe dan ook ontstaan – welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.
Mochten er onverhoopt onvolledigheden en/of fouten worden gevonden, dan stellen wij het op prijs als dit wordt gemeld via: info@westlandconstructions.nl