Privacy Statement

Privacy statement

Privacy Statement

WESTLAND constructions BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt.

Bezoekersgegevens
Bij bezoek aan deze website wordt bepaalde informatie (zoals het IP-adres, domeinnaam, de pagina’s die op onze website worden bezocht, etc.) automatisch geregistreerd. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en enkel voor statistische doeleinden gebruikt.

Cookies
De website www.westlandconstructions.nl  maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die deze cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat er is teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar een persoon te herleiden zijn. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens het bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals een IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van het bezoek aan onze site. Indien gewenst kan een browser zo worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat een waarschuwing zichtbaar is zodra er cookies worden verzonden.

Persoonsgegevens
Onze website kan ook anoniem worden bezocht, dus zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij wij wel om bepaalde persoonsgegevens vragen. Bijvoorbeeld om te kunnen corresponderen of een aanvraag voor informatie te verwerken. De informatie die WESTLAND constructions BV in dat geval verzamelt, wordt gebruikt om aan het verzoek (tot correspondentie, informatie, etc.) van een bezoeker te kunnen voldoen. WESTLAND constructions BV zal de verzamelde gegevens nooit verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking stellen aan derden.
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens  (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van bezoekers te beschermen. Dit betekent dat de persoonsgegevens die worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking worden gesteld, met elkaar in verband worden gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.
Op grond van de Wbp dient – voordat persoonsgegevens worden verwerkt – de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en moet ook het doel waarvoor de gegevens verzameld worden, worden meegedeeld (artikel 33).

Informatie van derden
De website van WESTLAND constructions BV kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van WESTLAND constructions BV liggen. WESTLAND constructions BV is niet verantwoordelijk voor de privacyaspecten van deze websites. Dit privacy statement is alleen van toepassing op de website van WESTLAND constructions BV.

Wijzigingen
WESTLAND constructions BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van dit Privacy Statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.