De laatste mijlpaal in het project

Extra kwaliteitscontrole bij formele oplevering

Formele oplevering garandeert een zorgvuldige afronding van uw bouwproject

Als de bouwwerkzaamheden het eind naderen, wordt een datum en tijd afgesproken voor de officiële oplevering. Daarbij lopen we samen met u het bouwwerk nog eens door. Aan de hand van het afgesproken contract wordt het eindresultaat van alle uitgevoerde werkzaamheden beoordeeld. Is alles akkoord, dan wordt de laatste termijnfactuur verstuurd en daarmee komt het project tot een eind. U droomwoning is klaar en u kunt er voluit van gaan genieten!

Hoe gaat de oplevering?

Tijdens de oplevering controleren we of de verbouwing volgens afspraak is gerealiseerd. Denk hierbij aan:

• Zijn de gebruikte materialen en kleuren conform afspraak

• Zijn er beschadigingen bv aan glas, tegelwerk of deuren?

• Werkt eventueel geplaatste keuken of sanitair naar behoren?

• Is het meerwerk goed uitgevoerd?

• Werkt het hang en sluitwerk zoals het moet?

Gebreken tijdens oplevering?

Normaal gesproken zal de oplevering geen vervelende verrassingen opleveren. We hebben immers al vaker samen door de woning gelopen om te kijken of alles goed is verlopen.

Als tijdens de oplevering toch blijkt dat er nog iets mis is, dan wordt dat meteen vastgelegd in een opleverformulier. Dit ‘procesverbaal van oplevering’ ondertekent u samen met ons voor akkoord.

Daarna gaan we de vastgestelde gebreken zo snel mogelijk herstellen. Als dat gebeurd is, tekent u het proces-verbaal van oplevering voor de tweede maal en wordt het project alsnog afgerond.