Een strakke, maar realistische planning

Visueel overzicht geeft in één oogopslag duidelijkheid over alle geplande werkzaamheden

Een doordachte planning geeft houvast tijdens bouwtraject
Bij een bouw, renovatie of verbouwtraject zijn doorgaans veel partijen betrokken: onze timmerlieden, maar ook gespecialiseerde onderaannemers zoals bijv. slopers, installateurs en stukadoors. Daarnaast zijn er ook allerlei leveranciers betrokken die op tijd het bouwmateriaal moeten leveren.

Het belang van een goede planning
Om het project in goede banen te leiden, is het belangrijk om een goede, integrale projectplanning te maken waarin precies vastligt wat er allemaal moet gebeuren, wie erbij betrokken is en in welke volgorde de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Door onze jarenlange ervaring kunnen we goed inschatten hoeveel tijd er nodig is voor bepaalde werkzaamheden en wat de onderlinge afhankelijkheden zijn.

Afspraak is afspraak!
Voor we de bouwwerkzaamheden starten, brengen we dit allemaal nauwkeurig in kaart en stellen we een integrale planning op. In overleg met de klant bepalen we de startdatum en beoogde opleverdatum van het totale project. We nemen de afzonderlijke werkzaamheden in de planning op met elk een eigen start- en einddatum. Zo zien we of de beoogde doorlooptijd ook haalbaar is. Het doel is een strakke maar ook realistische planning maken waar we allemaal voor kunnen gaan. Voor ons geldt: afspraak is afspraak!

Beren op de weg? Wij blijven flexibel!
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u tijdens de uitvoeringsfase niet voor verrassingen komt te staan en dat het project zonder vertragingen opgeleverd wordt. Natuurlijk kunnen er altijd onverwachtse dingen gebeuren tijdens een project: extreme weersomstandigheden, zieke medewerkers of vertraagde leveringen van materiaal. Door onze manier van planning kunnen we dit soort zaken doorgaans goed opvangen en slagen we erin het project alsnog binnen tijd en budget af te ronden.

Het geheim van een integrale planning
Doordat we de onderlinge afhankelijkheden goed in kaart hebben, weten we precies welke werkzaamheden op het kritieke pad zitten en waar nog wat speelruimte zit. Zo kunnen we heel gericht sturen op de deadline. We weten waar we op moeten focussen, maar blijven flexibel en doen de dingen die gedaan moeten worden.

Altijd de laatste stand van zaken bij de hand
De planning leggen we vast in een balkenschema dat tijdens het project voortdurend up to date wordt gehouden. Zo ziet iedereen in één oogopslag waar we staan, waar de knelpunten zitten en wat er nog moet gebeuren om de einddatum te halen. Via het online klantdossier kunt u de meest recente planning inzien zodat u precies waar u aan toe bent.