Bouwbesluit 2012.

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Bouwbesluit – de voorschriften.

Als u bouwt of verbouwt met of zonder vergunning, moet u zich altijd houden aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012.

Bouwbesluit – de regeling.

Bij het Bouwbesluit 2012 hoort de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

Hulpmiddelen bij voorschriften Bouwbesluit.

Om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, kan gebruik worden gemaakt van een aantal rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen zoals;
NEN-normen
In NEN-normen staan (reken)methoden om te bepalen of aan een voorschrift uit het Bouwbesluit wordt voldaan.
Erkende kwaliteitsverklaringen
In een kwaliteitsverklaring staat of het bouwmateriaal of bouwdeel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
Gelijkwaardige oplossingen
Aan het Bouwbesluit kan worden voldaan via een gelijkwaardige oplossing. Hiermee kan worden afgeweken van de prestatie-eis uit het besluit. Dan moet wel worden voldaan aan het doel van de functionele eis.
Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s)
In deze richtlijnen staan aanwijzingen om te checken of wordt voldaan aan de minimum eisen van het Bouwbesluit.
Nederlandse technische afspraken (NTA’s)
NTA’s zijn richtlijnen die gaan over de praktische uitwerking van een norm uit het Bouwbesluit.
Praktijkboek Bouwbesluit 2012
Het Praktijkboek Bouwbesluit 2012 helpt om wegwijs te worden in het Bouwbesluit 2012. Het Praktijkboek kan worden gezien als een studieboek om de materie te doorgronden.

Bouwbesluit Online 2012.

Regeling Bouwbesluit 2012.

Praktijkboek Bouwbesluit 2012.

Handreiking Bouwbesluit & Woning.


Kwaliteitsbouw met persoonlijke aandacht en begeleiding.