CAR-verzekering, aansprakelijkheidsverzekering én woonhuisverzekering

Bij WESTLAND constructions BV nemen we liever geen risico’s

Hoe wij zijn verzekerd en wat u zelf nog dient te regelen

Hoe vakkundig onze medewerkers ook zijn en hoe zorgvuldig ze ook te werk gaan, er kan altijd wat vervelends gebeuren. We snappen dat u als opdrachtgever niet wilt opdraaien voor eventuele schade die tijdens het verbouwtraject ontstaat. Als betrouwbaar bouwbedrijf hebben wij onze verzekeringen dan ook goed geregeld. Bepaalde risico’s kunnen we echter niet voor u afdekken. Daarvoor kunt u terecht bij uw eigen verzekeraar.
Hierbij een overzicht van de verzekeringen die relevant kunnen zijn voor een bouwproject. In onze overeenkomst staat duidelijk omschreven welke verzekeringen in uw geval van toepassing zijn.

Construction All Risks (CAR) verzekering.
De Construction All Risk verzekering dekt vrijwel alle mogelijke schades welke tijdens het verbouwtraject aan het bouwwerk kunnen ontstaan; vanaf de eerste voorbereidingen tot de oplevering van het project. Verzekerd zijn alle partijen die bij de bouw betrokken zijn. De dekking bestaat uit:
• het bouwwerk zelf
• eigendommen van de opdrachtgever
• eigendommen van ons en van ons personeel

Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven (AVB).
De Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven dekt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken of het toebrengen van letsel en schade door brand. De AVB dekt schade toegebracht aan derden (opdrachtgever, omwonenden) en dus niet aan het bouwwerk zelf.

Opstalverzekering opdrachtgever
De verbouwing kan ook impact hebben voor de opstalverzekering van uw woning. Tijdens de verbouwingsperiode kunnen er beperkingen of uitsluitingen zijn in de dekking, bijvoorbeeld wanneer u tijdens de verbouwing niet in de verzekerde woning woont. De woning is dan mogelijk niet meer verzekerd bij schade door diefstal en/of vandalisme. Zo zijn er meer zaken die u met uw eigen verzekeraar dient af te stemmen.
Om problemen te voorkomen, is het sowieso verstandig de verzekeraar een aantal zaken tijdig te laten weten:
• Wat voor werkzaamheden er worden uitgevoerd en wat de start-, opleveringsdatum van het traject is
• Of de woning tijdens de verbouwing bewoond blijft.
• Wat de (verwachte) waardevermeerdering is van de gerealiseerde verbouwing. Dit kunt u onderbouwen met een taxatie-rapport.