Duidelijke afspraken zijn de basis voor een goede samenwerking

Onduidelijkheden of problemen. Wat staat er in de kleine lettertjes?

Goede algemene voorwaarden zijn een must!

In de algemene voorwaarden liggen de regels en voorwaarden vast die een bedrijf hanteert bij het aangaan van een overeenkomst. Dat is belangrijk voor zowel de opdrachtgever als voor ons als aannemer. Duidelijke afspraken zijn immers de basis voor een goede samenwerking. In het verleden ging dat in de bouw niet altijd goed.

Waarom algemene voorwaarden in de bouw nodig zijn
In het Burgerlijk Wetboek staan een aantal wettelijke regels voor het aannemen en uitvoeren van bouwprojecten. De wet is echter zo globaal dat hij op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Daardoor kunnen er allerlei misverstanden en zelfs misstanden ontstaan. Om dit te voorkomen, zijn er standaardvoorwaarden ontwikkeld die de hiaten in het Burgerlijk Wetboek opvullen.

De zekerheid van Bouwend Nederland
Bij WESTLAND constructions maken we gebruik van de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013) die zijn vastgesteld door Bouwend Nederland dd 27-03-2013, herzien december 2014.
In de voorwaarden komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
• de verplichtingen van u als opdrachtgever en van ons als aannemer.
• de aansprakelijkheid van ons beiden, zowel vòòr als na oplevering.
• de regels omtrent de oplevering.
• de verrekening van meer- en minderwerk.
De algemene voorwaarden zijn altijd geldig tenzij er expliciet iets anders is afgesproken in het contract dat we met u gesloten hebben.